Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

1. Databeskyttelse i overblik

Generelle noter
De følgende noter giver et simpelt overblik over, hvad der sker med dine personlige data.
sker, når du besøger denne hjemmeside. Personlige data er alle data, som du er
kan identificeres personligt. For detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse
Se venligst vores privatlivspolitik, der er anført under denne tekst.

Dataindsamling på denne hjemmeside
Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne hjemmeside?
Databehandling på dette websted udføres af webstedets operatør. Hvis kontaktoplysninger
Se venligst afsnittet “Oplysninger om den dataansvarlige” i denne databeskyttelseserklæring.

Hvordan indsamler vi dine data?
På den ene side indsamles dine data ved, at du giver dem til os. Det kan for eksempel være følgende
data, som du indtaster i en kontaktformular.
Andre data indsamles automatisk eller med dit samtykke af vores IT-systemer, når du besøger hjemmesiden. Disse er hovedsageligt tekniske data (f.eks. B. Internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt på dagen
af sidevisningen). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på denne hjemmeside.

Hvad bruger vi dine data til?
En del af dataene indsamles for at sikre fejlfri levering af hjemmesiden. Andet
Data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du i forhold til dine data?
Du har til enhver tid ret til at få gratis oplysninger om oprindelsen, modtagerne og formålet med din
personlige data, der er blevet gemt. Du har også ret til at anmode om berigtigelse eller
anmode om sletning af disse data. Hvis du har givet samtykke til databehandling,
Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke for fremtiden. Derudover har du ret til at anmode om
at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data under visse omstændigheder.
Desuden har du ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.
Du kan til enhver tid kontakte os vedrørende dette og andre spørgsmål om databeskyttelse.

Tredjeparts analyseværktøjer og værktøjer
Når du besøger denne hjemmeside, kan din surfingadfærd blive analyseret statistisk. Dette sker før
især med såkaldte analyseprogrammer.
Detaljerede oplysninger om disse analyseprogrammer kan findes i det følgende
Privatlivspolitik.

2. Hosting
Vi hoster indholdet på vores hjemmeside hos følgende udbyder:
All-Inkl
Udbyderen er ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich, Inh. René Münnich, Hauptstraße 68, 02742
Friedersdorf (herefter All-Inkl). For yderligere oplysninger henvises til All-Inkl’s privatlivspolitik:
https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.
Brugen af All-Inkl er baseret på Art. 6 para. 1 liter. f GDPR. Vi har en
legitim interesse i at sikre, at vores hjemmeside præsenteres så pålideligt som muligt. Forudsat at en
tilsvarende samtykke er blevet anmodet om, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af Art.
6 stk. 1 liter. a DSGVO og § 25 stk. 1 TTDSG, for så vidt som samtykket tillader lagring af cookies eller
Adgang til oplysninger i brugerens terminaludstyr (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG
omfatter. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Jobbehandling
Vi har en kontrakt om ordrebehandling (AVV) for brugen af ovenstående service.
lukket. Dette er en kontrakt, der er foreskrevet i databeskyttelsesloven, som er
sikrer, at de kun behandler personoplysninger om besøgende på vores hjemmeside i overensstemmelse med vores
instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

3 Generelle bemærkninger og obligatoriske oplysninger

Databeskyttelse
Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler din
personlige data fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesbestemmelser samt
af denne privatlivspolitik.
Når du bruger denne hjemmeside, indsamles forskellige personlige data.
Personlige data er data, som du kan identificeres personligt med. Den nuværende
Privatlivspolitikken forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan
og med hvilket formål det sker.
Vi vil gerne påpege, at dataoverførsel via internettet (f.eks. kommunikation via e-mail) ikke er
kan have sikkerhedshuller. Fuldstændig beskyttelse af data mod adgang fra tredjeparter er ikke mulig.
muligt.

Note om det ansvarlige organ
Den dataansvarlige for denne hjemmeside er:

Seos e.G.
An der Karlstadt 8, 27568 Bremerhaven

Telefon: +49 15226287742
E-mail: kontakt@pangea-raumbegrünung.de

Det ansvarlige organ er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre har kontrol over
formålene med og midlerne til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser osv.)
beslutter.

Opbevaringsperiode
Medmindre der er angivet en mere specifik opbevaringsperiode i denne privatlivspolitik, vil følgende data blive opbevaret
Dine personlige data hos os, indtil formålet med at behandle dataene ikke længere gælder. Hvis du har en
fremsætte en berettiget anmodning om sletning eller tilbagekalde samtykke til databehandling,
vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre lovligt tilladte grunde til at gemme dine data.
personoplysninger (f.eks. opbevaringsperioder i henhold til skatte- eller handelslovgivning); i
I sidstnævnte tilfælde skal sletningen finde sted, når disse grunde ophører med at eksistere.

Generel information om det juridiske grundlag for databehandling på denne hjemmeside

Hjemmeside
Hvis du har givet samtykke til databehandlingen, behandler vi dine personoplysninger på følgende måder
Grundlag for artikel 6, stk. 1 liter. a DSGVO eller art. 9 stk. 2 lit. a GDPR, for så vidt som særlige kategorier af data
i henhold til artikel 9, stk. 1 DSGVO er behandlet. I tilfælde af udtrykkeligt samtykke til overførslen
personoplysninger til tredjelande, udføres databehandlingen også på grundlag af Art.
49 stk. 1 liter. en GDPR. I det omfang du giver samtykke til opbevaring af cookies eller adgang til oplysninger i
din terminalenhed (f.eks. via enhedens fingeraftryk), udføres databehandlingen yderligere
på grundlag af § 25, stk. 1 TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Er dine data til
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for opfyldelsen af kontrakten eller for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelsen, behandler vi dine personoplysninger.
Data på grundlag af Art. 6 para. 1 liter. b GDPR. Desuden behandler vi dine data, for så vidt som disse er
er nødvendige for at opfylde en juridisk forpligtelse på grundlag af artikel 6, stk. 1 liter. c GDPR.
Databehandling kan også udføres på grundlag af vores legitime interesse i henhold til art. 6 para. 1 liter. f
DSGVO skal finde sted. De relevante retsgrundlag i hvert enkelt tilfælde diskuteres i de følgende afsnit.
afsnit i denne privatlivspolitik.

Note om dataoverførsel til USA og andre tredjelande
Vi bruger bl.a. værktøjer fra virksomheder i USA eller andre lande.
tredjelande, der ikke er sikre i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Når disse værktøjer er aktive, vil din
personoplysninger overføres til og behandles i disse tredjelande. Vi påpeger
at der i disse lande ikke kan garanteres et databeskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med det i EU.
For eksempel er amerikanske virksomheder forpligtet til at videregive personlige data til sikkerhedsmyndighederne.
uden at du som berørt person kan tage retslige skridt imod det. Det kan derfor ikke
amerikanske myndigheder (f.eks. efterretningstjenester) til at bruge dine data på amerikanske servere til deres egne formål.
Behandle, evaluere og permanent gemme data til overvågningsformål. Vi har reageret på disse
forarbejdningsaktiviteter har ingen indflydelse.

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling
Mange databehandlingsprocesser er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan lave en
til enhver tid tilbagekalde et allerede givet samtykke. Lovligheden af de handlinger, der er foretaget indtil tilbagekaldelsen
Databehandlingen forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i særlige tilfælde såvel som mod
Direkte markedsføring (artikel 21 i GDPR)
HVIS DATABEHANDLINGEN ER BASERET PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR
DE HAR RET TIL AT TRÆKKE SIG UD AF KONTRAKTEN TIL ENHVER TID AF GRUNDE, DER SKYLDES DERES SÆRLIGE OMSTÆNDIGHEDER.
SITUATION, GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONLIGE DATA.
DETTE GÆLDER OGSÅ FOR EN INDSIGELSE BASERET PÅ DISSE BESTEMMELSER.
PROFILERING. DET RESPEKTIVE RETSGRUNDLAG, SOM BEHANDLINGEN ER BASERET PÅ,
HENVISES TIL DENNE PRIVATLIVSPOLITIK. HVIS DU MODSÆTTER DIG,
VI IKKE LÆNGERE VIL BEHANDLE DE PÅGÆLDENDE PERSONOPLYSNINGER, ER DET
MEDMINDRE VI KAN PÅVISE TVINGENDE LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN.
BEVISE, AT DERES INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDER ER MERE TUNGTVEJENDE, ELLER AT
BEHANDLINGEN TJENER DET FORMÅL AT GØRE GÆLDENDE, UDØVE ELLER FORSVARE
JURIDISKE KRAV (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21 PARA. 1 DSGVO).
DINE PERSONLIGE DATA BEHANDLES MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING,
DU HAR TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE DATA.
DE PÅGÆLDENDE PERSONOPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ EN SÅDAN ANNONCERING
DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING, FOR SÅ VIDT SOM DET ER FORBUNDET MED SÅDAN DIREKTE REKLAME.
TILSLUTNING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL DINE PERSONLIGE DATA BLIVE
EFTERFØLGENDE IKKE LÆNGERE ANVENDES TIL DIREKTE REKLAME (MODSIGELSE
I HENHOLD TIL ART. 21 ABS. 2 GDPR).

Ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed
I tilfælde af overtrædelser af GDPR har de registrerede ret til at indgive en klage til en
tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, deres arbejdssted
eller stedet for den påståede overtrædelse. Retten til at appellere gælder med forbehold for andre
administrative eller retslige midler.

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at trække data tilbage, som vi har indsamlet på grundlag af dit samtykke eller i forbindelse med opfyldelse af en kontrakt.
automatiseret behandling, til sig selv eller til en tredjepart i et almindeligt, maskinlæsbart format.
der skal overdrages. I det omfang du anmoder om direkte overførsel af data til en anden ansvarlig
Dette vil kun ske i det omfang, det er teknisk muligt.

Information, rettelse og sletning
Inden for rammerne af de gældende juridiske bestemmelser har du til enhver tid ret til gratis at
Oplysninger om dine gemte personlige data, deres oprindelse og modtagere og den
Formål med databehandling og, hvor det er relevant, en ret til berigtigelse eller sletning af sådanne data. Til dette og
Hvis du har yderligere spørgsmål om persondata, kan du til enhver tid kontakte os.

Ret til at begrænse behandling
Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data.
Du kan til enhver tid kontakte os med dette formål. Retten til at begrænse behandling består i
følgende tilfælde:
– Hvis du bestrider nøjagtigheden af dine personlige data, der er gemt hos os, kræver vi
normalt tid til at tjekke dette. Så længe undersøgelsen varer, har du ret til at
anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data.
– Hvis behandlingen af dine personlige data er sket/sker ulovligt, kan du
anmode om begrænsning af databehandling i stedet for sletning.
– Hvis vi ikke længere har brug for dine personlige data, men du ønsker at bruge dem til at udøve,
forsvar eller hævdelse af juridiske krav, har du ret til, i stedet for den
anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data.

Hvis du ønsker at gøre indsigelse i henhold til art. 21 stk. 1 i GDPR, skal der foretages en afvejning mellem de
dine og vores interesser. Så længe det endnu ikke er fastlagt, hvis interesser
du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data.
at kræve.
Hvis du har begrænset behandlingen af dine personlige data, kan disse data – fra
opbevaring – kun med dit samtykke eller for at kunne hævde, udøve eller
forsvar af juridiske krav eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder.
juridisk person eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser i Den Europæiske Union, eller
af en medlemsstat behandles.

4. dataindsamling på denne hjemmeside

Småkager
Vores internetsider bruger såkaldte “cookies”. Cookies er små datapakker, der sendes til
vil ikke forårsage nogen skade på din terminal. Du vil enten blive midlertidigt suspenderet i løbet af en session
(session cookies) eller permanent (permanente cookies) gemt på din terminalenhed. Session-cookies
slettes automatisk efter afslutningen af dit besøg. Permanente cookies forbliver på din terminalenhed
gemmes, indtil du selv sletter dem, eller indtil de automatisk slettes af din webbrowser.
Cookies kan stamme fra os (førstepartscookies) eller fra tredjepartsvirksomheder (såkaldte tredjepartscookies). Tredjepartscookies muliggør integration af visse tjenester fra
Tredjepartsvirksomheder på hjemmesider (f.eks. cookies til behandling af betalingstjenester).
Cookies har forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk nødvendige, fordi visse
Hjemmesidens funktioner ville ikke fungere uden dem (f.eks. For eksempel kan indkøbskurvfunktionen eller displayet
af videoer). Andre cookies kan bruges til at evaluere brugeradfærd eller til reklameformål.
blive brugt.
Cookies, der bruges til at gennemføre den elektroniske kommunikationsproces, til at levere
visse funktioner, som du har anmodet om (f.eks. til indkøbskurvfunktionen) eller til at optimere
(f.eks. cookies til måling af webpublikummet) er nødvendige (nødvendige cookies), gemmes på
Grundlag for artikel 6, stk. 1 liter. f DSGVO, medmindre et andet retsgrundlag er angivet.
Webstedsoperatøren har en legitim interesse i opbevaring af cookies, der er nødvendige for
teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. Forudsat samtykke til
lagring af cookies og lignende genkendelsesteknologier er blevet anmodet om, kan
Behandling udelukkende baseret på dette samtykke (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO og § 25 para. 1
TTDSG); samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.
Du kan indstille din browser på en sådan måde, at du bliver informeret om indstillingen af cookies og
Tillad kun cookies i enkelte tilfælde, udeluk accept af cookies i visse tilfælde eller generelt.
og aktiver den automatiske sletning af cookies, når du lukker browseren. På den
Deaktivering af cookies kan begrænse funktionaliteten af denne hjemmeside.
Du kan finde ud af, hvilke cookies og tjenester der bruges på denne hjemmeside i denne privatlivspolitik.

5 Nyhedsbrev

Data til nyhedsbrev
Hvis du gerne vil modtage nyhedsbrevet, der tilbydes på hjemmesiden, har vi brug for en e-mailadresse fra dig samt oplysninger, der giver os mulighed for at bekræfte, at du er ejeren af den
e-mailadresse og accepterer at modtage nyhedsbrevet. Mere
Data indsamles ikke eller kun på frivillig basis. Vi bruger udelukkende disse data til
at sende de ønskede oplysninger og ikke videregive dem til tredjeparter.
Behandlingen af de data, der indtastes i tilmeldingsformularen til nyhedsbrevet, finder udelukkende sted på
Grundlaget for dit samtykke (art. 6 stk. 1 lit. a DSGVO). Det samtykke, der er givet til opbevaring af
data, e-mailadressen og deres brug til at sende nyhedsbrevet til enhver tid.
tilbagekalde dit abonnement, f.eks. via linket “afmeld” i nyhedsbrevet. Lovligheden af det allerede udførte
Databehandlingen forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.
De data, du giver os med henblik på at modtage nyhedsbrevet, vil blive opbevaret af os, indtil du beder om det.
gemmes af os eller udbyderen af nyhedsbrevet og slettes, når nyhedsbrevet er slut.
Oplysningerne slettes fra nyhedsbrevets distributionsliste, når nyhedsbrevet er blevet afbestilt, eller formålet er ophørt. Vi har
forbeholder os retten til at fjerne e-mailadresser fra vores nyhedsbrevsdistributionsliste efter eget skøn inden for rammerne af
vores legitime interesse i henhold til art. 6 para. 1 liter. f DSGVO for at slette eller blokere data.
Data, der er blevet gemt af os til andre formål, forbliver upåvirket af dette.
Når du har afmeldt dig nyhedsbrevet, vil din e-mailadresse blive gemt hos os eller den, der har sendt dig nyhedsbrevet.
nyhedsbrevsudbyder kan gemmes på en sortliste, såfremt det er nødvendigt for at forhindre fremtidige
udsendelser er påkrævet. Dataene fra den sorte liste vil kun blive brugt til dette formål og vil ikke blive delt med
andre data. Dette tjener både dine og vores interesser i
Overholdelse af lovkrav i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til
Art. 6, stk. 1 liter. f GDPR). Opbevaringen i den sorte liste er ikke tidsbegrænset. Du kan tilmelde dig
opbevaring, hvis dine interesser vejer tungere end vores legitime interesse.

6. Plugins og værktøjer

Google Maps
Dette websted bruger korttjenesten Google Maps. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
For at kunne bruge funktionerne i Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Den her
Oplysningerne overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der.
Udbyderen af dette websted har ingen indflydelse på denne dataoverførsel. Når Google Maps er aktiveret,
Google kan bruge Google Fonts med henblik på ensartet visning af skrifttyper. På
Når du åbner Google Maps, indlæser din browser de nødvendige webfonte i browserens cache for at kunne vise tekst og
Vis skrifttyper korrekt.
Brugen af Google Maps er af interesse for en tiltalende præsentation af vores online-tilbud og en nem lokalisering af de steder, som vi angiver på hjemmesiden. Dette repræsenterer
en legitim interesse i henhold til art. 6 para. 1 liter. f GDPR. Forudsat at en tilsvarende
Hvis der er anmodet om samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af Art. 6 Para. 1 liter. a
DSGVO og § 25 stk. 1 TTDSG, for så vidt som samtykket tillader lagring af cookies eller adgang til
oplysninger i brugerens terminaludstyr (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser.
Detaljer kan findes her:
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ og
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.
Du kan finde flere oplysninger om håndteringen af brugerdata i Googles privatlivspolitik:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Kilde:
https://www.e-recht24.de